Veiligheidsplan

Het schoolveiligheidsplan kunt u hier downloaden. Hierin leest u op welke wijze de Columbusschool een veilige school realiseert.

.Het schoolveiligheidsplan is verdeeld in 4 aspecten;

  • beleidsaspecten,
  • sociale aspecten,
  • grensoverschrijdende aspecten en
  • ruimtelijke aspecten.

Het schoolveiligheidsplan is tot stand gekomen met behulp van de Veiligheidskaart1 van het Nederlands Jeugdinstituut (NJI). Hiermee voldoet de Columbus aan de wettelijke kaders van een schoolveiligheidsplan.