Groepen

 

Groepen

De Columbusschool heeft op dit moment 28 groepen verdeeld over 3 locaties in de wijk. 

Groep 1-2A - Juf Ginette en Juf Marieke
Groep 1-2B - Juf Merlyn en juf Elise O.
Groep 1-2C - Juf Elise V.
Groep 1-2D - Juf Sabine en Juf Wilma
Groep 1-2E - Juf Karin
Groep 1-2F - Juf Ila en Juf Zalaal
Groep 1-2G - Juf Saskia en Juf Loes
Groep 1-2H - Juf Wilma  en Juf Eline

Groep 3A - Juf Eva
Groep 3B - Juf Carry en Juf Barbara
Groep 3C - Juf Alicia
Groep 4A - Juf Mariska en Juf Esther
Groep 4B - Juf Simone en Juf Esther
Groep 4C - Meester Remco

Groep 5A - Juf Danielle en Juf Jacqueline
Groep 5B - Juf Nancy en Juf Shalini
Groep 5C - Juf Hafida en Juf Marleen
Groep 5D - Meester Rutger
Groep 6A - Juf Maurhea
Groep 6B - Juf Jacqueline en Juf Ginny
Groep 6C - Juf Josephine

Groep 7A - Juf Imelda
Groep 7B - Juf Jesssica  en Meester Eros
Groep 7C - Juf Femke
Groep 8A - Juf Melanie
Groep 8B - Juf Evelien
Neo 1 - Juf Renate en juf Monica
Neo 2 - Juf Elze en Meester Lotfi