Groepen

Groepen

De Columbusschool heeft op dit moment 26 groepen verdeeld over 3 locaties in de wijk. 

Groep 1-2A - Juf Robin en Juf Jill
Groep 1-2B - Juf Sibilla en Juf Saskia
Groep 1-2C - Juf Loes 
Groep 1-2D - X
Groep 1-2E - Juf Alicia
Groep 1-2F - Juf Femke en Juf Ilja 

Groep 3A - Juf Marit en Juf Carolien
Groep 3B - Juf Maurhea
Groep 3C - Juf Sheresha en Juf Barbara 

Groep 4A - Juf Monica en Juf Reina
Groep 4B - Juf Simone en Juf Josephine
Groep 4C - Juf Mariska en Juf Esther

Groep 5A - Juf Jane
Groep 5B - Meester Jouri en Meester Eros
Groep 5C - Meester Rutger

Groep 6A - Juf Ebru en Meester Rick
Groep 6B - Meester Rick en Juf Shalini
Groep 6C - Meester Eros en Juf Andrea

Groep 7A - Juf Josephine en Juf Naomi
Groep 7B - Juf Nancy en Juf Romy
Groep 7C - Meester Iwan

Groep 8A - Juf Jessica
Groep 8B - Juf Melanie en Juf Marleen
Groep 8C - Meester Remco en Juf Barbara 
Groep 8D - Juf Imelda

Neo 1 - Juf Renate en Meester Lotfi
Neo 2 - Juf Elze en Juf Carolien