Meerbegaafden

Project Meerbegaafden 

Bij het project Meerbegaafden staan de zorgleerlingen aan de bovenkant centraal. Leerlingen die om een extra uitdaging vragen, maar ook leerlingen bij wie regelmatig sprake is van sociaal-emotionele problemen en zelfs van onderpresteren. Leerlingen waarvoor nu geen duidelijk aanbod is.

Toelatingscriteria
Het project is ondergebracht bij de stichting leerlingzorg Almere (SLA-PO). Het gaat hier niet alleen om hoogbegaafde leerlingen (IQ boven 130), maar ook om de meerbegaafde leerlingen. Uiteraard zijn er in beide doelgroepen diverse gradaties aan te geven om kinderen wel of niet in een van de groepen te laten vallen. Daarom is er in dit stadium van het project vooral aandacht voor de toelatingscriteria. Een adequate indicering is van groot belang en vergt de nodige voorbereiding. Zo ook de scholing van leerkrachten die dergelijke groepen begeleiden. Maar vooral draait het dit jaar om de herkenning en erkenning van deze leerlingen.

Plusklassen
Naast de klassen voor hoogbegaafde leerlingen, zijn er op de Columbusschool ook Plusklassen. Dit zijn klassen waar meerbegaafde leerlingen een aantal uren per week andere lesstof krijgen aangeboden door daarvoor getrainde leerkrachten. Deze Plusklassen zijn voor leerlingen uit de groepen 3 t/m 8. Het onderwijs in de Plusklassen is vooral gericht op verbreding. Dat wil zeggen, meer diversiteit in het onderwijsaanbod.

Rol Voortgezet Onderwijs
Almeerse Scholen Groep, scholen De Meergronden en het Oostvaarders College specialiseren zich in voortgezet onderwijsaanbod voor meerbegaafden. In het verlengde van de ontwikkelingen in het basisonderwijs ontwikkelen deze scholen onderwijsaanbod in het voortgezet onderwijs om de doorlopende leerlijn te garanderen. De overdracht van een 

basisschoolleerling die deelneemt aan een Plusklas en doorstroomt naar één van deze scholen voor voortgezet onderwijs is hiermee gewaarborgd.

Deelnemende basisscholen
Almeerse Scholen Groep:
De Columbusschool, De Flierefluiter, De Syncope, De Kring, Montessorischool Stad, De Ontdekking, Het Avontuur en De Caleidoscoop.

Prisma
Buitenburcht, Lichtboei en Kraanvogel