Sportactief

Bewegingsonderwijs

Op de Columbusschool hebben de kinderen 110 minuten gym per week, in plaats van de wettelijk verplichte 90 minuten per week. Bewegingsonderwijs bij ons op school heeft twee belangrijke doelstellingen:

1. Bewegen als middel om de sociale vaardigheden te verbeteren;
2. Het ontwikkelen van bewegingsvaardigheden.

Om dit te realiseren heeft de school vier vakleerkrachten bewegingsonderwijs in dienst.

Kleutergym

Ook onze kinderen in de groepen 1-2 krijgen twee keer per week les van een vakleerkracht. Dit om ook hier de bewezen goede basis te garanderen.

Zwemmen

De kinderen uit de groepen 3 hebben de mogelijkheid om zich op te geven voor schoolzwemmen. Wij geven kinderen zwemles voor diploma A en diploma B. Dit doen wij in samenwerking met het zwembad in Almere Poort.

Leerlingvolgsysteem

Alle leerlingen worden tijdens de gymlessen gevolgd op hun sociale en bewegingsvaardigheden. Hiervoor gebruiken we het mede door ons zelf ontwikkelde leerlingvolgsysteem Volg Mij.

Projecten

Als sportactieve school doen wij veel projecten in en na schooltijd. Zo ondersteunen de kinderen uit groep 6,7 en 8 als tutoren bij de gymles van de kleuters. Er is na schooltijd via het AKT bewegingsaanbod op maat, beter bekend als GYM+! En doet elke klas klas 3 keer per jaar mee met de gezonde sportieve week. Daarnaast zijn er twee weken waarin ouders welkom zijn tijdens de gymlessen.