Missie & visie

De Columbusschool

Een bewezen goede basis

De Columbusschool is een moderne basisschool waar gedegen onderwijs wordt gegeven. Wij brengen de leerlingen in de eerste plaats een goede basis bij – we leren ze goed rekenen, schrijven en lezen - en zorgen voor een goede algemene ontwikkeling. Wij gebruiken uitsluitend onderwijsmethoden waarvan bewezen is - in de wetenschap en de praktijk - dat ze goed werken. 'Evidence based' noemen wij dat. Daarnaast passen we het IPC-curriculum toe dat ook gebruikt wordt op de internationale scholen. Bij IPC worden bijvoorbeeld de vakken aardrijkskunde en geschiedenis geïntegreerd, thematisch onderwezen, waarbij de natuurlijke samenhang intact blijft.

We houden nauwlettend in de gaten dat elke leerling zich goed ontwikkelt. Dat doen we door dit geregeld te meten. Natuurlijk is ieder kind anders en heeft elk kind een ander niveau; het gaat ons er om dat een kind genoeg heeft bijgeleerd sinds de vorige meting. De resultaten geven ook inzicht in wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Ons streven is een continue ontwikkeling.

Uiteraard zorgen we ook dat onze leerlingen genoeg ontspanning krijgen en zich creatief kunnen ontwikkelen.

(Moderne) lesmiddelen

Op de Columbusschool zijn moderne lesmiddelen aanwezig zoals digitale schoolborden en moderne computers met beveiligd internet, laptops etc. De ICT is geen doel op zich, maar zien wij als een belangrijk hulpmiddel voor ons onderwijs.

De groepen

De Columbusschool heeft homogene groepen. Dat betekent dat kinderen van gelijke leeftijd bij elkaar in de groep zitten en les krijgen van een 'eigen' leerkracht. Uiteraard krijgen ze het onderwijs en de begeleiding die past bij hun leeftijd.