Kanjertraining

Kanjertraining (tegen pesten)

Onderdeel van SWPBS (School Wide Positive Behaviour Support) op de Columbusschool is bijvoorbeeld de zogenaamde Kanjertraining. Onze leerkrachten zijn getraind en gecertificeerd in het geven van de Kanjertraining. Deze training is erop gericht pesten tegen te gaan en geeft kinderen inzicht in hun eigen en elkaars gedrag, hun onderlinge wisselwerking en eventuele vooroordelen. Dit leidt tot meer begrip voor elkaar, meer tolerantie en een beter aanpassingsvermogen van de kinderen.