Laatste nieuws

Kinderboekenweek; voertuigen

11 oktober 2019

Op de Columbusschool werd er de afgelopen tijd veel gelezen! Het was namelijk kinderboekenweek. In deze periode wordt er binnen onze school op allerlei manieren extra aandacht besteed aan leesbevordering en boekpromotie. Dit jaar was het thema; 'Reis mee'.

Onze teamleden liepen met allerlei vervoersmiddelen en bagage over het schoolplein. 
De groepen 4, 6 en 8 werden voorgelezen door Danny Froger, onze burgemeester Franc Weerwind en de wethouder van onderwijs Roelie Bosch. De kleutergroepen kregen bezoek van Ingrid Verwer (Bibliotheek Almere) die het boek ‘Ga je mee op reis’ interactief kwam voorlezen

Daarnaast ging er tijdens schooltijd plots de 'voorlesbel'. Dan stopte de leerkracht met lesgeven en begon direct voor te lezen. Leuk en spannend.

Verder lazen leerlingen uit groep 6,7, 8 en NEO II kleine groepjes kinderen uit de onderbouw voor.

Ten slotte was er ook nog een voorleeswedstrijd in de school; gewonnen door Yomaira uit groep 7b. Gefeliciteerd!

  

  


Het schooljaar feestelijk begonnen

Op maandag 26 september hingen er slingers en was er muziek te horen in en rond het schoolplein. Op zowel Columbus 1, 2 als 3, want zo heten de drie locaties vanaf dit schooljaar. De meester en juffen hebben weer zin in het nieuwe schooljaar. Altijd even spannend, voor zowel de kinderen als de leerkrachten.

Nieuw is dat we dit schooljaar niet meer bij de deuren iedereen een hand geven. De Columbusschool is zo groot geworden dat dit organisatorisch niet praktisch meer was. Uiteraard geven de leerkrachten bij de deur van de klas wel altijd een handje. En bij de hoofdingang staat er altijd iemand u goedemorgen te heten.

We wensen iedereen een fijn schooljaar.

Columbus 1: Marco Poloroute 56

Columbus 2: Nederlandhof 3

Columbus 3: Nederlandhof 5