Absenties melden

Ziekmeldingen

Is uw kind ziek of om een andere reden afwezig dan kunt u dit gemakkelijk en snel melden in Social Schools.

Wij vragen u om afspraken met de huisarts, tandarts en andere zorgverlenende instanties zoveel mogelijk na schooltijd in te plannen.