SWPBS

SWPBS

Bij ons op school werken we met ‘School Wide Positive Behavior Support’. In het werkveld veelal afgekort tot: PBS.

PBS is een schoolbrede aanpak gericht op het stimuleren van gewenst gedrag. Zo creëren wij in de Columbusschool een omgeving die het leren en spelen bevordert en gedragsproblemen voorkomt. De kernwaarden waar vanuit wij als school werken zijn:
 

Vertrouwen
 

Veiligheid
 

Verantwoordelijkheid
 

Binnen PBS is het spreken van één taal essentieel. We spreken met het gehele team dezelfde verwachtingen uit naar de leerlingen en creëren daarmee een veilige en voor alle leerlingen voorspelbare omgeving waarbinnen de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen.