Gymlessen

Sportief karakter

Sporten na schooltijd

Voor elke leeftijdsgroep is er na schooltijd extra gym (gym+) of extra sport (sport+). Aanmelden kan via sportencultuur.almere.nl

Voor kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, is er KidsXtra. Een aanmeldbrief kunt u krijgen via de gymdocent.

Voor kinderen die talentvol zijn in bewegen is er de ASM Acadamie. Een aanmeldbrief kunt u krijgen via de gymdocent.

Tutorgym

Onze leerlingen uit de middenbouw leren om "juf" of "meester" te zijn tijdens de gymlessen van de groepen 1-2. Dit doen ze onder begeleiding van de gymdocent.

Oudergym

Ouders kunnen twee keer per jaar actief meedoen tijdens de gymles van hun kind(eren).

Zwemles:

Voor kinderen uit groep 2, 3 en 4 is er de mogelijkheid om mee te doen met het schoolzwemmen.