Vakantiedagen

Vakanties, studiedagen, andere vrije dagen en bijzondere dagen

Studiedag 

8 september 2021

Herfstvakantie 

18 t/m 22 oktober 2021

Studiedag 

25 oktober 2021

Kerstvakantie 

27 december 2021  t/m 7 januari 2022

Studiedag 

10 januari 2022

Voorjaarsvakantie 

21 t/m 25 februari 2022

Studiedag

17 februari 2022

Lesvrije dag

18 februari 2022

Voorjaarsvakantie

21 t/m 25 februari

Studiedag

8 april 2022

Goede vrijdag 

15 april 2022

Tweede paasdag 

18 april 2022

Meivakantie 

25 april t/m 6 mei 2022

Hemelvaartsdag en vrije dag

26 en 27 mei 2022

Tweede pinksterdag

6 juni 2022

Lesvrije dag 

14 juni 2022

Studiedag 

15 juni 2022

Vrije dag (laatste dag schooljaar)

15 juli 2022

Zomervakantie 

18 juli t/m 26 augustus 2022

 

Oudergesprekken en ouderavonden

Ouder- informatieavond locatie Columbus 1

30 augustus 2021

Ouder- informatieavond locatie Columbus 2 & 3

31 augustus 2021

Startgesprekken 

20 t/m 24 september 2021

Kies je School in Almere – online ouderavond voor ouders uit groep 7 en

8 m.b.t. het voortgezet onderwijs

28 september 2021

Facultatieve voortgangsgesprekken

15 t/m 19 november 2021

Advies- rapportgesprekken groep 8 leerlingen

10 t/m 16 februari 2022

Rapportgesprekken (groep 1-7 + Neo)

7 t/m 11 maart 2022

Rapportgesprekken (groep 1-7 + Neo)

27 juni t/m 1 juli 2022

 

Belangrijke data

Projectweek 1 (i.c.m. de Kinderboekenweek 2021)

Thema: ‘Worden wat je wil’

4 t/m  15 oktober 2021

Gezonde week 1 + ouder- kijklessen

1 t/m 5 november 2021

Sinterklaas 

3 december 2021 (alle leerlingen 12.00 uur uit!)

Kerstmarkt 2021

21 december 2021

Kerstdiner 

23 december 2021

Gezonde week 2 + ouder- kijklessen

14 t/m 18 maart 2022

Projectweek 2 Thema: Poëzie 

21 maart t/m 1 april 2021

Schoolfotograaf

5 en 6 april 2022

Centrale Eindtoets groep 8

20 t/m 21 april 2022

Koningsspelen

22 april 2022

Sportdag groepen 1-2

20 mei 2022 

Sportdag groepen  3-4 + Neo-1

15 september 2021

Sportdag groepen 5-6

18 mei 2022

Sportdag groepen 7-8 + Neo-2

19 mei 2022

Juffen- en meesterdag 

16 juni 2022

Kamp groep 8a 

28 t/m 29 september

Kamp groep 8b

29 t/m 30 september

Kamp groep 8c + Neo 8

30 september t/m 1 oktober

Schoolreis groepen 1 en 2

21 juni 2022

Schoolreis groepen 3 t/m 7 

22 juni 2022

Afscheidsavond groep 8a 

11 juli 2022

Afscheidsavond groep 8b

12 juli 2022

Afscheidsavond groep 8c + Neo-8

13 juli 2022

Eerste schooldag schooljaar 2022-2023

29 augustus 2022