Vakantiedagen

Vakanties, studiedagen, andere vrije dagen en bijzondere dagen

3-9-2018 Eerste schooldag
19-9-2018 Korte schooldag tot 12.00 uur Leerkrachten studiemiddag
19-9-2018 Informatieavond ouders + OR informatieavond
24 t/m 28-9-2018 Week van de startgesprekken
3-10-2018 Start Kinderboekenweek
5-10-2018 Dag van de leraar - alle kinderen vrij
8-10-2018 Studiedag leerkrachten - alle kinderen vrij
22 t/m 26-10-2018 Herfstvakantie
31-10-2018 Korte schooldag tot 12.00 uur - leerkrachten studiemiddag
5 t/m 9-11-2018 Voortgangsgesprekken
5 t/m 9-11-2018 Gezonde week + kijklessen ouders
19-11-2018 Studiedag leerkrachten - alle kinderen vrij
5-12-2018 Sinterklaasviering
20-12-2018 Kerstdiner
21-12-2018 Inloop tot 10.00 uur
24-12-2018 t/m 4-1-2019 Kerstvakantie
9 t/m 24-1-2019 Cito afnames
24-1-2019 Korte schooldag tot 12.00 uur - leerkrachten studiemiddag
25-1-2019 Studiedag leerkrachten - alle kinderen vrij
28-1-2019 Studiedag leerkrachten - alle kinderen vrij
4-2-2019 Korte schooldag tot 12.00 uur - leerkrachten studiemiddag
4 t/m 9-2-2019 Adviesgesprekken groep 8
11 t/m 15-2-2019 Rapportgesprekken groep 1-7
18 t/m 22-2-2019 Voorjaarsvakantie
22-3-2019 Korte schooldag tot 12.00 uur - leerkrachten studiemiddag
25-3-2019 Studiedag leerkrachten - alle kinderen vrij
3 en 4-4-2019 Schoolfotograaf
8 t/m 12-4-2019 Gezonde week + kijklessen ouders 1
0-4-2019 Korte schooldag tot 12.00 uur - leerkrachten studiemiddag
12-4-2019 Lustrum viering 10 jarig bestaan
16 t/m 18-4-2019 Eindcito groep 8
18-4-2019 Paasontbijt
18-4-2019 Korte schooldag tot 12.00 uur - leerkrachten studiemiddag
19-4 t/m 3-5-2019 Paasvakantie/meivakantie
24-5-2019 Meester/juffendag
27 t/m 31-5-2019 Week van Hemelvaart - alle kinderen vrij
3 t/m 20-6-2019 Cito afnames
5-6-2019 Studiedag leerkrachten - alle kinderen vrij
10-6-2019 2e Pinksterdag
21-6-2019 Studiedag - alle kinderen vrij
1 t/m 5-7-2019 Rapportgesprekken
8-7-2019 Wisselmoment nieuwe klas
9-7-2019 Afscheidsavond groep 8
12-7-2019 Opruimdag - alle leerlingen vrij
15-7 t/m 23-8-2019 Zomervakantie
26-8-2019 1e schooldag na de zomervakantie

De vakanties, studiedagen en andere vrije dagen zijn ook terug te vinden in de kalender op deze website en in de kalender in Social Schools.